Klub Dziecięcy w Dzierzgoniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej https://promyczekdzierzgon.pl

Data publikacji strony internetowej:  2017-01-01.

Data ostatniej dużej aktualizacji:  2020-01-01.

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodnaz ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niedostępne elementy i treści

Przygotowanie deklaracji dostępności

Data sporządzenia deklaracji: 2024-01-24.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2021-03-21.

Skróty klawiaturowe

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Na tej stronie internetowej są problemy, które wynikają z niespełnienia wymogów dostępności cyfrowej? Zgłoś to do kierownika placówki – Jabłońska Małgorzata

mailowo – biuro@promyczekdzierzgon.pl  lub telefonicznie – 602 322 850.

W zgłoszeniu podaj:

 • swoje imię i nazwisko,
 • swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail),
 • dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny element lub treść, 
 • opis na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby dla Ciebie najwygodniejszy.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością 

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.

Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, z Twojego zgłoszeniu, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.

Jeżeli nasze działania nie będą dla Ciebie zadowalające, możesz zgłosić skargę do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Klub Dziecięcy Promyczek, ul. Spokojna 4, 82-440 Dzierzgoń

 1. Do budynku prowadzą 2 wejścia od ulicy Spokojnej. Do jednego z wejść prowadzą schody, do drugiego podjazd dla wózków.
 2. Wszystkie pomieszczenia znajdują się na parterze przez które może przejechać osoba na wózku. Pomiędzy pomieszczeniami brak progów wysokościowych.
 3. Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na parterze, na końcu korytarza prowadzącego do sal.
 4. Przed budynkiem nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami. Parkingi znajdują się po lewej stronie budynku.
 5. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Warunkiem jest wyposażenie psa w uprząż oraz posiadanie certyfikatu potwierdzającego status psa i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.
 6. Opis dostosowań na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych w budynku:
 • W budynku nie ma pochylni oraz platform. 
 • W budynku nie ma systemu informacji głosowej. 
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych. 
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a. 
 • W budynku nie ma druku (napisów i piktogramów) powiększonego dla osób niewidomych i niedowidzących.