CZESNE

  • 600 zł – opłata stała, comiesięczna, płatna do 15 dnia każdego miesiąca

WYŻYWIENIE

  • 14 zł /dzień ( śniadanie, drugie śniadanie, zupka i drugie danie) i jest naliczana za każdy dzień pobytu dziecka w Klubie Dziecięcym.

Wyżywienie Dzieci w Klubie Dziecięcym Promyczek jest dostosowane do wieku Dzieci, zgodne z zasadami zdrowego żywienia i z uwzględnieniem potrzeb indywidualnych (diety eliminacyjne, alergie pokarmowe). Wpłat z powyższych tytułów należy dokonywać przelewem na rachunek bankowy:

KONTO BANKOWE:

578310 0002 0012 5110 2000 0010

W tytule przelewu należy wpisać:

  • nazwa miesiąca za jaki regulowana jest płatność czesnego, imię i nazwisko dziecka;
Skip to content